振出(ふりだし)Rút quẻ

振出(ふりだし)Rút quẻ

Đây là que gỗ mà người ta dùng với tâm lý vui chơi, rút quẻ như kiểu bói toán, tiên đoán hay có tại các đền thờ ở Nhật.