千両箱 Hộp Senryo (hộp đựng tiền ng...

千両箱 Hộp Senryo (hộp đựng tiền ngày xưa của Nhật Bản)

Tăm Kuro-moji được cất trong hộp gỗ hông (Paulownia), và dùng mực để viết chữ “Kin Senryo”.
“Ryo” là đơn vị của đồng tiền ngày xưa, hộp Senryo là hộp để cất tiền số lượng nhiều, vì vậy nó được cho là điều tốt lành.